Zásady ochrany osobních údajů webu marketing.restaurant


V MARKETING.RESTAURANT dbáme ochrany vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Vytvořili jsme pro vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, kde naleznete odpovědi na nedůležitější otázky, které se týkají vašich osobních údajů a soukromí při ukládání cookies. V případě, že v nich nenajdete odpověď, kterou hledáte, neváhejte nás kontaktovat na E-mail: marketing.restaurace@gmail.com

Správcem vašich osobních údajů je společnost ANDIKO s.r.o., se sídlem V dolině 1515/1c, Michle, 101 00 Praha 10, IČ 264 92 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 85643, zastoupená Annou Korchaginou (dále jen „Společnost“). K údajům získávaným skrze cookies mohou mít přístup také další společnosti, které popisujeme níže.

Správa webu marketing.restaurant se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, e-mailový zpravodaj, zpracování uživatelských dat pro online obchod, poskytování informací, požadovaných uživatelem, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky, a také pro následující úkony.


1.Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, identifikátory elektronických peněženek, údaje o účtech v sociálních sítích, . Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká Republika.


2.Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám marketing.restaurant, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: 60 měsíců. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: marketing.restaurace@gmail.com. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

Kdykoliv můžete:
· požadovat e-mailem na adrese marketing.restaurace@gmail.com, aby společnost poskytla informace o rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů. Společnost tyto informace ve lhůtě 30 dní poskytne.
· Požadovat opravu nebo výmaz, ukáže-li se, že společnost zpracovává nepřesné údaje nebo jsou dány důvody podle čl. 17 odst. 1 nařízení.
· Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů e-mailem na adrese marketing.restaurace@gmail.com dat námitku při zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu a to e- mailem na marketing.restaurace@gmail.com. V případě zasílání novinek e-mailem na základě oprávněného zájmu se za podání námitky považuje odhlášení z odběru.
2. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
3. V případě uzavírání zpracovatelských smluv s dalšími třetími stranami budeme vždy postupovat s řádnou péčí. Neosobní, statistické či anonymizované údaje mohou být použity pro marketingové, reklamní či jiné účely bez omezení.
4. Vždy nám nahlašujte změny vašich osobních údajů, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost správce i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.
5. V případě, že jste nám udělili souhlas podle čl. II odst. 2, máte jej právo kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing.restaurace@gmail.com právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.3.Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web marketing.restaurant, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.


4.Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: marketing.restaurace@gmail.com. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.


5.Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek marketing.restaurant využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst

zde

. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.


6.Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics , Google AdSense, Facebook.com, Seznam.cz, SendPulse.com, Mailchimp.com,

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete

blokátor služby Google Analytics.

Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.


7.Odkazy na jiné stránky

Naše stránky marketing.restaurant mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.


8.Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky marketing.restaurant mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká Republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.


9.Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu marketing.restaurant, přes: marketing.restaurace@gmail.com, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu marketing.restaurant. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 31. 12. 2022.

Praha, 31. 12. 2022